دانلود آهنگ مرکز درد است و کانون شرار غلام کویتی پور

شنبه - 12 نوامبر 2022
دانلود آهنگ مرکز درد است و کانون شرار غلام کویتی پور

با ما باشید با ツ دانلود اهنگ با مرکز درد است و کانون شرار راز عاشقانه ای دارم با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | MRKZ DRD AST V KANVN SHRAR With Text And 2 Quality 320 And 128 On textomusic.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎤ツ

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎤ツ

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎤ツ

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎤ツ

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎤ツ

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎤ツ

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎤ツ

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎤ツ

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎤ツ

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎤ツ

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎤ツ

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎤ツ

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎤ツ

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎤ツ

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎤ツ

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎤ツ

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎤ツ

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎤ツ

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎤ツ

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎤ツ

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎤ツ

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

🎤ツ

🎤ツ

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎤ツ

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎤ツ

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎤ツ

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎤ツ

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎤ツ

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎤ツ

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎤ツ

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎤ツ

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎤ツ

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎤ツ

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎤ツ

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎤ツ

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎤ツ

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎤ツ

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎤ツ

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎤ツ

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎤ツ

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎤ツ

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎤ツ

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎤ツ

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎤ツ

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎤ツ

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎤ツ

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎤ツ

ناله عشق است و آتش میزند

🎤ツ

🎤ツ

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند