دانلود آهنگ معونت از آن‌ توست محسن نامجو

سه‌شنبه - 8 نوامبر 2022

هم اکنون از تکست تو موزیک ♪ دانلود اهنگ معونت از آن‌ توست با صدای محسن نامجو به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎧

Download Old Music BY : MHSN NAMJV | MAVNT AZ AN‌ TVST With Text And 2 Quality 320 And 128 On textomusic.ir

امان از دستت ای مقام معظم برتری 🎧♚

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! 🎧♚

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی 🎧♚

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن 🎧♚

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی 🎧♚

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! 🎧♚

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان 🎧♚

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت 🎧♚

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید 🎧♚

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! 🎧♚

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد 🎧♚

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من 🎧♚

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد 🎧♚

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم 🎧♚

سرورم

مقام معظم سروری 🎧♚

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز 🎧♚

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ 🎧♚

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت 🎧♚

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان 🎧♚

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی 🎧♚

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! 🎧♚

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎧♚

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎧♚

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل 🎧♚

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ 🎧♚

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست 🎧♚

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج 🎧♚

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش 🎧♚

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن 🎧♚

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است 🎧♚

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است 🎧♚

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست 🎧♚

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎧♚

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎧♚

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا 🎧♚

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن 🎧♚

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من 🎧♚

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم 🎧♚

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین 🎧♚

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین 🎧♚

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس 🎧♚

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها 🎧♚

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن 🎧♚

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم 🎧♚

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین 🎧♚

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین 🎧♚

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

🎧♚

🎧♚

امان از دستت ای مقام معظم برتری 🎧♚

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! 🎧♚

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی 🎧♚

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن 🎧♚

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی 🎧♚

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! 🎧♚

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان 🎧♚

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت 🎧♚

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید 🎧♚

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! 🎧♚

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد 🎧♚

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من 🎧♚

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد 🎧♚

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم 🎧♚

سرورم

مقام معظم سروری 🎧♚

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز 🎧♚

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ 🎧♚

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت 🎧♚

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان 🎧♚

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی 🎧♚

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! 🎧♚

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎧♚

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎧♚

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل 🎧♚

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ 🎧♚

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست 🎧♚

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج 🎧♚

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش 🎧♚

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن 🎧♚

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است 🎧♚

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است 🎧♚

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست 🎧♚

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎧♚

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎧♚

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا 🎧♚

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن 🎧♚

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من 🎧♚

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم 🎧♚

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین 🎧♚

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین 🎧♚

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس 🎧♚

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها 🎧♚

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن 🎧♚

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم 🎧♚

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین 🎧♚

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین 🎧♚

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

🎧♚

🎧♚

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند